3 de març de 2016

Canvi, tot és canvi...
Canvi, tot és canvi constant. La vida és moviment, fluïdesa, dansa, art, música, flexibilitat, experiència, despreniment, renaixement, color,... la vida és. 

Viure és acceptar el canvi constant, abraçar el que és. Viure és presència, reconeixement, SER.